محسن یگانه

If U want 2 DownLoad Songs, JUST Connect wiTH Virtual Private Network(VPN) Connections

آتیش پاره


تلفنو بردا...

تلفنو بردا برو تویِ اتاق با هرکی که دلت می خواد حرف بزن بی خیالِ من، نه

 اصلاً اگه دلت می خواد برو بیرون شبم نیا فکر نکن منتظرم بی خیالِ من

 تلفنو بردا برو تویِ اتاق با هرکی که دلت می خواد حرف بزن بی خیالِ من، نه

 اصلاً اگه دلت می خواد برو بیرون شبم نیا فکر نکن منتظرم بی خیالِ من

 جونِ هرکی که دوس داری بی خیالِ من یکی شو از سرِ کچلِ من بابا دس بردار

 تا که می یام حرف بزنم چمدونو جمع می کنی بازم می خوای بری خونه ی مامان و بابات

جونِ هرکی که دوس داری بی خیالِ من یکی شو از سرِ کچلِ من بابا دس بردار، دس بردار

 آهای آتیش آتیش آتیش پاره

  ناز نکن نازت خریدار نداره

 بینِ من و دِلَمو به یه آتیش نسوزون

 تو هیچ کدوم دلت دیگه جا نداره

 بدون هرجا که تو باشی برایِ من

 یا جایِ خالیِ توئه یا جایِ من

 یا که واسه هرچی می گه بذار برو

 یا که بمون و بسوز به پایِ من

 

تلفنو بردا برو تویِ اتاق با هرکی که دلت می خواد حرف بزن بی خیالِ من، نه

 اصلاً اگه دلت می خواد برو بیرون شبم نیا فکر نکن منتظرم بی خیالِ من

 تلفنو بردا برو تویِ اتاق با هرکی که دلت می خواد حرف بزن بی خیالِ من، نه

 اصلاً اگه دلت می خواد برو بیرون شبم نیا فکر نکن منتظرم بی خیالِ من

 جونِ هرکی که دوس داری بی خیالِ من یکی شو از سرِ کچلِ من بابا دس بردار

 تا که می یام حرف بزنم چمدونو جمع می کنی بازم می خوای بری خونه ی مامان و بابات

جونِ هرکی که دوس داری بی خیالِ من یکی شو از سرِ کچلِ من بابا دس بردار، دس بردار

 آهای آتیش آتیش آتیش پاره

  ناز نکن نازت خریدار نداره

 بینِ من و دِلَمو به یه آتیش نسوزون

 تو هیچ کدوم دلت دیگه جا نداره

 بدون هرجا که تو باشی برایِ من

 یا جایِ خالیِ توئه یا جایِ من

 یا که واسه هرچی می گه بذار برو

 یا که بمون و بسوز به پایِ من

DownLoad THis Song

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:12  توسط دانیال یوسفیان  |